Motocykle

Motocykle
V mestách sa motocykle dostanú na miesta, kde iné vozidlá nemôžu, môže to byť najrýchlejší spôsob prepravy počas špičky. Táto doprava má jednu nevýhodu - pre zlodejov je ľahkým cieľom. Vo väčšine prípadov by rýchla reakcia na pokus o krádež mohla ušetriť váš cenný majetok. S naším riešením budete mať vždy aktuálnu polohu, budete dostávať varovania, ak sa pohybuje motocykel alebo ak bolo zariadenie odpojené od batérie.