Väčšina sledovacích zariadení GPS je konfigurovateľná pomocou príkazov SMS. Najdôležitejšia konfigurácia, aby sa zariadenie pripojilo k serverom, je IP adresa servera a port servera, názov APN a používateľské meno a heslo (ak to vyžaduje váš operátor) a časové pásmo , ktorý by sa mal nastavovať na UTC-0.
Ak chcete skontrolovať, ktorý port používa vaše zariadenie, pozrite si našu stránku podporovaných zariadení.

Zoznam adries IP nášho servera nájdete tu:

Knihajázd.online87.236.197.192
Monitoring.intrasy.com87.236.197.229Nezabudnite pozrieť taktiež používateľskú príručku vášho konkrétneho zariadenia pre príkazy konfigurácie SMS.