Informácie

Výhody monitoringu vozidiel nielen pre firmy

Monitoring vozidiel je moderný nástroj, ktorý prináša množstvo výhod pre firmy a organizácie. Či už ide o malý vozový park alebo veľkú flotilu, sledovanie vozidiel pomáha optimalizovať prevádzku, zabezpečiť bezpečnosť a efektívne spravovať vozidlá. Tu je prehľad niektorých výhod používania monitoringu vozidiel:

 1. Úspora na pohonných hmotách: Sledovanie vozidiel umožňuje lepšiu kontrolu nad jazdnými návykmi vodičov. Optimalizácia trás a monitorovanie spotreby paliva vedie k zníženiu nákladov na pohonné hmoty.
 2. Zníženie najazdených kilometrov: Efektívne plánovanie trás a sledovanie pohybu vozidiel pomáha minimalizovať nepotrebné kilometre.
 3. Šetrenie času a administratívy: Elektronická kniha jázd a automatizované správy o údržbe zjednodušujú administratívne úkony.
 4. Dohľad nad vodičmi a hodnotenie štýlu jazdy: Monitoring umožňuje sledovať správanie vodičov na cestách a zabezpečiť, aby dodržiavali bezpečnostné pravidlá.
 5. Zabezpečenie vozidiel proti krádeži: GPS monitoring umožňuje rýchle lokalizovanie ukradnutých vozidiel.
 6. Integrácia dát do vašich systémov: Informácie o polohe, spotrebe a ďalších parametroch vozidiel môžete integrovať do existujúcich firemných systémov.

Výhody monitoringu vozidiel sa týkajú nielen manažérov vozidlového parku, ale aj vodičov, oddelení a riaditeľov spoločností. Je to neuveriteľne užitočný nástroj, ktorý šetrí čas, peniaze a zabezpečuje efektívnu prevádzku vozidiel

Ako vlastne funguje monitoring vozidiel ?

GPS monitoring je systém, ktorý využíva globálny polohový systém (GPS) na sledovanie a lokalizáciu vozidiel alebo iných objektov.

Stručný prehľad, ako to funguje:

 1. GPS satelity: Súčasťou GPS sú satelity umiestnené vo vesmíre. Tieto satelity neustále vysielať signály, ktoré obsahujú informácie o ich polohe a čase.
 2. GPS prijímač: Vozidlo (alebo iný objekt) je vybavené GPS prijímačom. Tento prijímač zachytáva signály zo satelitov a vypočíta svoju presnú polohu na základe týchto signálov.
 3. Dáta o polohe: GPS prijímač posiela dáta o polohe (súradnice) do centrálneho systému. Tieto dáta sa spracovávajú a zobrazujú na mapách alebo v softvéroch.
 4. Mapové aplikácie: Manažéri vozidiel alebo vodiči môžu sledovať polohu vozidla pomocou monitorovacích aplikácií. Tieto aplikácie zobrazujú aktuálnu polohu, trasu a ďalšie informácie.
 5. Ďalšie funkcie: Okrem sledovania polohy môže GPS monitoring poskytovať ďalšie funkcie, ako sú:
  • Elektronická kniha jázd: Zaznamenáva jazdy a vzdialenosti.
  • Monitorovanie rýchlosti: Upozorní na prekročenie stanovenej rýchlosti.
  • Notifikácie o údržbe: Informuje o potrebe údržby vozidla.

Je monitoring vozidiel legálna možnosť ?

Monitoring vozidiel je legálny, ale je dôležité dodržiavať príslušné zákony a predpisy. Tu sú niektoré body, ktoré by ste mali zvážiť:

 1. Súhlas vodičov: Ak monitorujete firemné vozidlá, vodiči by mali byť informovaní o tom, že ich vozidlo je sledované. V niektorých krajinách je potrebný písomný súhlas vodiča.
 2. Ochrana osobných údajov: Je dôležité rešpektovať súkromie vodičov. Údaje by mali byť použité iba na účely monitorovania vozidiel a nemali by byť zneužité.
 3. Zákony a regulácie: Každá krajina má svoje vlastné zákony týkajúce sa sledovania vozidiel. Pred implementáciou monitoringu je potrebné sa oboznámiť s miestnymi predpismi.
 4. Transparentnosť: Firma by mala informovať svojich zamestnancov o účele a rozsahu monitorovania. Transparentnosť je kľúčová.

Ak plánujete implementovať monitoring vozidiel, odporúčam konzultovať so špecialistom na právo a dodržiavať miestne predpisy. Legálny a etický prístup je dôležitý pre úspešné využitie tejto technológie.

Zabezpečenie súhlasu vodičov je kľúčové pri implementácii monitoringu vozidiel. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete urobiť:

 1. Vodiči by mali podpísať dokument, ktorý potvrdzuje, že súhlasia so sledovaním svojho vozidla. Tento dokument by mal obsahovať účel sledovania, rozsah monitorovania a informácie o tom, ako sa údaje budú používať.
 2. Informujte vodičov o tom, že ich vozidlo bude sledované. Môžete to urobiť prostredníctvom interných komunikácií, e-mailov alebo stretnutí.

V prípade, ak zamestnávateľ v interných predpisoch stanovil zamestnancom zákaz používania služobných vozidiel na súkromné účely, môže tieto vozidlá cez GPS zariadenie monitorovať v súlade s právnym poriadkom aj vtedy, keď zamestnanec služobné vozidlo použije na svoje súkromné účely (použije ho neoprávnene).

Chceli by ste implementovať monitoring vozidiel ale neviete aké zariadenie ?

Cena GPS zariadení sa odvíja v závislosti na ich funkciách. Tu sú niektoré možnosti:

 1. Prenosné GPS zariadenia bez potreby zložitej elektroinštalácie, takzvané Plug and Play – Nájdete tu
 2. Zariadenia ktoré dokážu čítať dáta z OBD vozidla, ako rýchlosť z prístrojovej dosky, aktuálny nájazd, teplota motora a iné – Nájdete tu
 3. Ak hľadáte GPS zariadenie pre iné účely, napríklad sledovanie osôb – Nájdete tu