Súhlasom so spracovaní osobných údajov povoľuje dotknutá osoba spoločnosti INTRASY s.r.o. , IČO: 52 102 823, sídlo: Rybničná 40, 831 07 BRATISLAVA, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Mestský súd Bratislava III, Vložka číslo: 133472/B (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

Tieto zásady ochrany osobných údajov upravujú vaše používanie softvérovej aplikácie Monitoring Client („Aplikácia“) pre mobilné zariadenia, ktorú vytvoril správca aplikácie. Aplikácia je aplikácia na sledovanie GPS. Hlavným účelom aplikácie je sledovať polohu ich telefónu.

Aké informácie aplikácia získava a ako sa používa?

Informácie poskytnuté používateľom
Aplikácia získa informácie, ktoré poskytnete pri stiahnutí a registrácii aplikácie. Registrácia u nás je nepovinná. Majte však na pamäti, že možno nebudete môcť využívať niektoré funkcie ponúkané Aplikáciou, pokiaľ sa u nás nezaregistrujete.

Keď sa u nás zaregistrujete a používate Aplikáciu, vo všeobecnosti poskytujete (a) svoje meno, e-mailovú adresu, vek, používateľské meno, heslo a ďalšie registračné informácie; (b) informácie súvisiace s transakciami, napríklad keď nakupujete, odpovedáte na akékoľvek ponuky alebo sťahujete alebo používate aplikácie od nás; (c) informácie, ktoré nám poskytnete, keď nás kontaktujete so žiadosťou o pomoc; (d) informácie o kreditnej karte na nákup a používanie Aplikácie a; (e) informácie, ktoré zadávate do nášho systému pri používaní aplikácie, ako sú kontaktné údaje a informácie o riadení projektu.

Informácie, ktoré ste nám poskytli, môžeme použiť aj na to, aby sme vás z času na čas kontaktovali, aby sme vám poskytli dôležité informácie, požadované upozornenia a marketingové akcie.

Automaticky zbierané informácie

Okrem toho môže Aplikácia automaticky zhromažďovať určité informácie, vrátane, ale nie výlučne, typu mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečného ID vášho mobilného zariadenia, IP adresy vášho mobilného zariadenia, vášho mobilného operačného systému, typu mobilného zariadenia. Internetové prehliadače, ktoré používate, a informácie o spôsobe, akým používate Aplikáciu.

Zhromažďuje aplikácia presné informácie o polohe zariadenia v reálnom čase?

Keď používate mobilnú aplikáciu, používame technológiu GPS (alebo inú podobnú technológiu) na určenie vašej aktuálnej polohy. Údaje o polohe sa hlásia na server, kde ich môžete sledovať prostredníctvom svojho používateľského účtu. Údaje o vašej aktuálnej polohe nebudeme zdieľať s inými používateľmi ani partnermi.

Ak si neželáte, aby sme používali vašu polohu na účely uvedené vyššie, mali by ste vypnúť lokalizačné služby pre mobilnú aplikáciu umiestnenú v nastaveniach vášho účtu alebo v nastaveniach vášho mobilného telefónu a/alebo v rámci mobilnej aplikácie.

Vidia a/alebo majú prístup k informáciám získaným aplikáciou tretie strany?

Áno. Vaše informácie budeme zdieľať s tretími stranami iba spôsobmi, ktoré sú opísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Môžeme zverejniť informácie poskytnuté používateľom a automaticky zhromaždené informácie:

ako to vyžaduje zákon, napríklad vyhovieť predvolaniu alebo podobnému právnemu procesu;
keď v dobrej viere veríme, že zverejnenie je nevyhnutné na ochranu našich práv, ochranu vašej bezpečnosti alebo bezpečnosti iných, vyšetrenie podvodu alebo reakciu na vládnu žiadosť;
s našimi poskytovateľmi dôveryhodných služieb, ktorí pracujú v našom mene, nepoužívajú nezávisle informácie, ktoré im poskytujeme, a zaviazali sa dodržiavať pravidlá uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.
ak sa podnik podieľa na fúzii, akvizícii alebo predaji všetkých svojich aktív alebo ich časti, budete informovaní prostredníctvom e-mailu a/alebo výrazného oznámenia na našej webovej stránke o akejkoľvek zmene vlastníctva alebo použitia týchto informácií, ako aj ako všetky vaše možnosti týkajúce sa týchto informácií.

Aké sú moje práva na odhlásenie?

Všetky zhromažďovanie informácií Aplikáciou môžete jednoducho zastaviť odinštalovaním Aplikácie. Môžete použiť štandardné procesy odinštalovania, ktoré môžu byť dostupné ako súčasť vášho mobilného zariadenia alebo prostredníctvom Google Play.

Zásady uchovávania údajov, správa vašich informácií

Údaje poskytnuté používateľom budeme uchovávať tak dlho, ako budete používať Aplikáciu, a primeraný čas potom. Automaticky zhromaždené informácie budeme uchovávať až 24 mesiacov a potom ich môžeme ukladať v súhrne. Ak chcete, aby sme odstránili údaje poskytnuté používateľom, ktoré ste poskytli prostredníctvom aplikácie, kontaktujte nás na adrese [email protected] a my vám odpovieme v primeranom čase. Upozorňujeme, že na správne fungovanie aplikácie môžu byť potrebné niektoré alebo všetky údaje poskytnuté používateľom.

Deti

Aplikáciu nepoužívame na vedomé vyžiadanie údajov od detí mladších ako 13 rokov alebo ich predaj pre deti. Ak sa rodič alebo opatrovník dozvie, že jeho dieťa nám poskytlo informácie bez ich súhlasu, mal by nás kontaktovať na adrese [email protected]. Takéto informácie vymažeme z našich súborov v primeranom čase.

Bezpečnosť

Máme obavy o ochranu dôvernosti vašich informácií. Poskytujeme fyzické, elektronické a procedurálne záruky na ochranu informácií, ktoré spracovávame a uchovávame. Napríklad obmedzujeme prístup k týmto informáciám na oprávnených zamestnancov a dodávateľov, ktorí potrebujú poznať tieto informácie, aby mohli prevádzkovať, vyvíjať alebo zlepšovať našu Aplikáciu. Prosím, uvedomte si to, aj keď